0212 615 10 80
info@echozemin.com

WATER LEVEL INDICATOR (Yeraltı Su Seviye Ölçer)

Su seviyesi ölçüm cihazları, dikey borular, Casagrande ve klasik borulu piyezometre kuyularında yeraltı suyu seviyelerinin ölçümü için kullanılırlar. Bu aletler, sinyal devresi ve bataryanın bulunduğu, kolayca taşınabilecek şekilde bir makara üzerine monte edilen bir kablodan oluşur. Telin alt ucuna monte edilen suya duyarlı sensör içeren prob, suyla temas ettiğinde sesli ve ışıklı uyarı verir. Probun sesli ve ışıklı uyarı verdiği anda milimetre bölüntülü kablo üzerinden su seviyesinin kaç metrede olduğu ölçülür. Makara üzerine hem dereceli yuvarlak kablolu model, hem de milimetrelik düz kablolu model olmak üzere iki modeli bulunmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

• Klasik borulu Piyezometre kuyuları ve Casagrande filtreli piyezometre kuyuları, açık uyulardaki su seviyesi, Bentlerde, göllerde, yapay rezervuarlarda, yamaçlarda, tünellerde, derin kazılarda ve barajlarda sıklıkla kullanılan Ucuz, kompakt ve dayanıklı ölçüm aletleridir.
• Mevcut uzunluklar (30m – 50m – 100m – 150m – 200m – 300m)