0212 615 10 80
info@echozemin.com

Heyelan

Heyelan, toprak, taş veya bunların karışımlarından oluşan bir zeminin yada çeşitli kayaçların, bir yüzey üzerinde aşağıya veya dışarıya doğru hissedilir bir şekilde hareket etmesidir.

Heyelanlar, zaman zaman önemli ölçüde can ve mal kaybına yol açan tabii olaylar olup gerek bina, yol, baraj, köprü ve liman gibi çeşitli mühendislik yapılarında, gerekse çevresinde önemli derecede zararlara yol açabilmekte ve bazı durumlarda, topoğrafyada derin izler bırakabilmektedir. ülkemizde olduğu gibi dünyanın birçok yerinde heyelanların izlenmesi ve muhtemel zararlarının önlenmesi veya azaltılması konusunda çok sayıda çalışma yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir.

Heyelanların geoteknik yöntemlerle izlenmesinde kullanılan enstrümanlar; İnklinometre, Piezometre, Manyetik Oturma Kolonu (Settlement Gauges), Extensometre, Çatlak Ölçer (Crackmeters and Jointmeters), Basınç Ölçer (Pressure Cell), Strengeç (strain Gauges) ve Termometreler (Thermometers) olarak sıralanabilir.