0212 615 10 80
info@echozemin.com

Piyezometre

Piyezometreler suya doygun veya yarı doygun zeminlerde yer altı su seviyesi veya boşluk suyu basıncı ölçmelerinde kullanılır. Zeminlerdeki boşluk suyunun veya yeraltı su seviyesi değişimlerinin önemli olduğu durumlarda piyezometrelerle değişik derinliklerdeki basınçlar ölçülür ve özel yazılımlar desteği ile bu farklar mühendislik birimlerine çevrilerek grafiklenir.

Genellikle ilk saha koşullarını anlamak, dolguyu yerleştirmek için güvenli oranları belirlemek, eğim stabilitesini tahmin etmek, yanal toprak basıncı için tasarım yapmak ve drenaj şemalarının etkililiğini değerlendirmek için kullanılır.

Veriler, taşınabilir bir okuma kullanılarak elde edilebilir veya otomatik izleme için bir veri kaydediciye bağlanabilir.

Son yıllarda yüksek çözünürlük (0.025 % FS.) , güvenilir sinyal , ve hızlı sonuç alınması gibi avantajlı durumlarından dolayı titreşen telli ww piyezometreler yaygın olarak kullanılmaktadır.

ww piyezometrelerin; standart , heavy-duty , push-ın , çift kanallı , düşük basınç ve vented tipleri vardır.