0212 615 10 80
info@echozemin.com

PreConv Array (Tünel Aynası önü İzleme Sistemleri)

Tünel Güzergâhının tüm noktalarının araştırılmasının imkansızlığı ve malzemelerin anizotropik yapısından kaynaklanan belirsizlikler nedeniyle yeraltı çalışmalarının tasarımı, kazı aşamasında izleme yoluyla doğrulanması gereken varsayımlara dayanmaktadır.

Bu işlem genellikle tünel yüzü çevresinde kaya kütlesi deformasyon verilerinin sürekli olarak örneklenmesine izin veren sistemler kullanılarak yapılır. Bu bölgede deformasyon tepkisi üç boyutludur. Özellikle, kazı faaliyetleri tarafından rahatsız edilen çapraz ortam plastikleşmeye ulaşırsa, kazı kesitinde bir küçülme, ön çekirdekte bir ön yakınsama olgusu ve bunun sonucunda yüzün bir ekstrüzyonu tespit etmek mümkündür.

İlerleyen çekirdekteki deformasyonlar hakkında veri elde etmek, beklenen davranıştan nihai sapmaları önceden belirlemeye ve kazı stabilizasyon sistemlerinde nihai değişiklikler yapmaya izin verir.

PreConv Array, yüksek örnekleme oranıyla yer altı kazılarında ön yakınsamayı ölçmek için tasarlanmış yenilikçi bir sistemdir. Bir fiberglas çubuk ve dört kutuplu bir sinyal kablosuyla birleştirilmiş bir dizi IP69 epoksi reçine düğümlerinden oluşur. Her düğüm, içinde yüksek çözünürlüklü bir MEMS 3D sensörü ve bir termometre içerir.

Proje gereksinimlerine bağlı olarak, ölçüm sensörlerinin sayısını, aralığını ve aletin uzunluğunu belirlemek mümkündür. PreConv Array cihazı, G802, G301 veya RS485 Modbus RTU protokolü ile uyumlu başka herhangi bir Datalogger tarafından yönetilebilir.

 

                                 

KURULUM
Cihaz, özel konektörler vasıtasıyla monte edilecek segmentler halinde tedarik edilir. Montaj önceden açılmış delikler veya çelik borular içinde gerçekleştirilir.

                                                       

 

ÇALIŞMA PRENSİBİ
Düğümler arasındaki mesafeyi bilmek, MEMS tarafından kaydedilen veriler kullanılarak hesaplanan sensörlerin konumu, uygun algoritmalar aracılığıyla, aletin uzaydaki göreli konumunu ve sonuç olarak ilerleme çekirdeğindeki ön yakınsama eğilimini belirlemek mümkündür.

                                                                                 

ADVANTAGES (AVANTAJLAR)
Neredeyse gerçek zamanlı olarak otomatik deformasyon izleme
Kazı aşamalarında da veri toplama
Çoklu ölçüm noktalarında deformasyon rekonstrüksiyonu
Çok seviyeli ve çok parametreli eşiklere dayalı otomatik uyarı
Otomatik İzleme Raporu

                           

UYGULAMA ALANLARI